Araç kiralamadaki iş hacmi, turizm sektöründeki bütün hizmetler gibi, yıl içinde değişkenlik gösterir. Yoğun ve yavaş dönemleri vardır. Tahmin edebileceğiniz gibi, yaz aylarında çok daha fazla araç kiralanırken, kışın kiralama azalır.

Sezgilerimiz bize genel bir fikir verse de, yıl içindeki değişimi takip etmek için ayrıntılı veri analizi yapmak daha yararlı olacaktır. Doğru değişkenler seçildiğinde, zaman içindeki değişimdeki nüanslar yakalanabilir ve bu nüanslar çeşitli iş kararlarına rehberlik edebilirler.

Bu yazıda, Yolcu360 verilerinin aylık istatistiklerini kullanarak yıl içindeki değişimlere bakacağız. Özel olarak üç değişken inceleyeceğiz:

  1. Her ay için, o aydaki her gün içinde ortalama kaç rezervasyon yapılmış?
  2. Her ay için, o ayda yapılan rezervasyonlar ortalama kaç günlük?
  3. Her ay için, yapılan rezervasyonların kiralama günü başına ortalama fiyatı nedir?

Günlük ortalamaları almamızın sebebi uzun ve kısa aylar arasındaki farkı ortadan kaldırmak. Söz gelişi Ocak ve Şubat aylarının her birinde 1000 rezervasyon yapılmışsa, Şubat ayında daha az gün olduğu için gün başına işlem hacmi daha fazla olacaktır.

2018 Temmuzundan 2019 Ekimine kadar olan 16 ay için bu değişkenleri hesapladığımızda elimizde 48 tane sayı olacak. Ama bu sayılara ulaşmanın yolu biraz dolambaçlı. Bunun için, öncelikle bütün rezervasyon işlemlerimizi veritabanından indirdik. Ardından Python dilinde veri düzenlemenin en yaygın aracı olan pandas paketini kullanarak rezervasyonları aylık olarak gruplandırdık ve her grup içindeki ortalamaları hesapladık. Bu işlemin sonunda elimize şöyle bir tablo geçti:

 

Ay ortalama günlük rezervasyon ortalama günlük fiyat ortalama kiralama süresi (gün)
2018-07-31 1 151.232097 5.214127
2018-08-31 0.679596 166.116665 4.939378
2018-09-30 1.054039 125.671653 3.820772
2018-10-31 1.104642 122.192442 3.434732
2018-11-30 1.02401 118.717197 3.081106
2018-12-31 1.063259 118.715552 3.020758
2019-01-31 1.055902 115.488358 3.360564
2019-02-28 1.280624 113.559241 3.391795
2019-03-31 1.738809 123.871042 3.071821
2019-04-30 1.747165 147.328014 3.208419
2019-05-31 1.756649 164.391118 3.686944
2019-06-30 1.883624 183.308255 3.527293
2019-07-31 1.936894 198.591452 3.997246
2019-08-31 1.513135 217.585907 3.713991
2019-09-30 1.818055 161.74824 3.136734
2019-10-31 1.92126 137.019143 3.094294

 

Ticari mahremiyeti korumak için, tabloda ortalama günlük rezervasyon sayılarını 2018 Temmuz’una oranlayarak gösteriyoruz.

Bu nispeten küçük bir tablo da olsa, sayı listelerini okuyup anlamlandırmak insan zihni için kolay değil. Bu işi biraz kolaylaştırmak için bu noktaları grafik olarak gösterelim.

Aşağıdaki grafikte her bir ay, üç boyutlu uzayda bir nokta olarak gösterilsin. Grafiği değişik açılardan incelemek için link’e tıklayarak farenizle sürükleyerek kamera açısını değiştirebilir, içeri ve dışarı zumlayabilirsiniz.

Üç boyutlu grafik yerine, değişkenlerin ikişer ikişer birleştirildiği üç ayrı grafik görmeyi daha aydınlatıcı bulabilirsiniz:

Bu grafiklere bakarak şunları söyleyebiliriz:

  • Eylül’den Şubat’a kadar olan dönemde rezervasyon sayısı, kiralama süresi ve fiyatlar düşük durumda. Bu noktalar birbirine yakın konumda; hepsi birden ortak bir durgun dönem tanımlıyor.
  • Mart ayında, diğer değişkenler yaklaşık olarak aynı kalırken, rezervasyon sayılarında bir sıçrama olmuş ve yaz boyunca fazla değişmemiş. Mart ve Nisan ayları bir geçiş dönemi olmuş.
  • Mayıs-Temmuz arasındaki yüksek dönemde ise her üç değişken de yüksek değerlere erişmiş.
  • 2018 Temmuz ile 2019 Temmuz arasında ortalama günlük fiyatlar %30 yükselmiş, ortalama kiralama süresi 5,2 günden 4 güne düşmüş. Yolcu360’ın işlem hacmi bu dönem içinde iki katına çıkmış.

Araç kiralama web trafiğinde Türkiye birincisi olan Yolcu360’ın yörüngesinin yükselmeye devam edeceğini kolaylıkla görebiliriz.

Yolcu360 Data Scientist / Kaan Öztürk